Verksamhetsbeskrivning

 1. CHRISTER SANDIN

  etablerar 1995 sitt företag Sandin Marknadsföring & Säljutbildning
 2. AFFÄRSIDÉ

  - Att utveckla personalen i företag och organisationer med fokus på förnyelse och tillväxt. Både ekonomiskt och mänskligt. Analys, insats, aktivitet och uppföljning är nyckelord.
   

  PRODUKTER / TJÄNSTER

  Affärsutveckling och kundanpassade utbildningsprogram, marknadskommunikation, produktlanseringar - Från idé till marknad samt utbildningsledare i kvalitets- och miljöledningssystem.
   

  BRANSCHER

  : Alla.
 3. VÄRDERINGAR

  : Vår affärsidé.
  "that service to humanity is the best work of life".
 4. KUNDER

  återfinns i de flesta branscher. Referenser kan ges.
 5. KVALITETSARBETETS BETYDELSE:

   

  KONTAKT

  - Besöksbokning, besök och personlig försäljning.

  ANALYS

  - Behovsanalys, strategisk dialog. Sätta mål.

  INSATS

  - Utifrån kundens olika behovsområden.

  AKTIVITET

  - Insatsen skall leda till framåtriktade aktiviteter.

  UPPFÖLJNING

  - Måluppfyllelse. Hur gick det? Och varför?
 6. MILJÖARBETET

  är fokuserat på bilresor i arbetet. God resplanering och "ecodriving" - Uppföljning sker vid varje tankning.
 7. ARBETSSÄTT

  Merparten av alla uppdrag är skräddarsydda utifrån kundbehov/krav. Produktutveckling sker kontinuerligt.
 8. FÖRETAGETS ORGANISATION:

  Konsult i enmansföretag.
 9. BAKGRUND UTBILDNINGSNIVÅ

  - KF´s internutbildning för chefer/ledare - Har haft ledande befattning inom industri, konsumentföreningar och varuhus/dagligvaruhandel.
   

  FISKEBY AB / Nuv. METSÄ TISSUE AB

  - Säljchef.

  SÄLLMA AB

  - Trainee/utbildningskonsult i personalutveckling och ledarskap.

  PROCORDIA AB / JEDE AB

  - Marknadschef, återförsäljarorganisation i Sverige och Europa.
 10. UNDERLEVERANTÖRER:

  Samarbetar med ett antal konsulter i nätverk.
 11. LOKALER:

  Kontor i fastigheten Mariestad. Företaget äger en bil.
 12. EKONOMI:

  God.
 13. ENSKILD FIRMA,

  organisationsnummer 490512-8098
 14. ENGAGEMANG I SAMHÄLLSINRIKTADE AKTIVITETER:


  Odd Fellow och JCI Senate, Sweden (Sveriges Juniorhandelskammare), Rotary/PHF 2 safirer
 15. SANDIN MARKNADSFÖRING & SÄLJUTBILDNING,


  Lyrvägen 2, 542 41 Mariestad

  MOBIL: 070-528 36 57
  E-POST: info@sandinmarknad.com
  WEBB: www.sandinmarknad.com