Treminuters test

1 Samtlig personal informeras innan en utvecklingsprocess startar i företaget!
Nej Ja
6 Personalens kompetens påverkar företagets inre effektivitet!
Ja Nej
2 Samtlig personal deltar i ett strategiskt seminarium!
Ja Nej
7 Era sannolika framtidsbilder påverkar företagets strategiska inriktning!
Ja Nej
3 Lönsamhet är en faktor som avgör en marknads attraktivitet!
Nej Ja
8 Medarbetarsamtalet underlättar ett gott arbetsklimat!
Ja Nej
4 Kvalitet är en faktor som avgör företagets konkurrenskraft!
Ja Nej
9 Utbildnings- och utvecklingsåtgärder diskuteras under medarbetarsamtalet!
Ja Nej
5 Det är nödvändigt att veta hur marknaden uppfattar företaget, produkterna eller tjänsterna!
Ja Nej
10 En kompetensutvecklingsplan upprättas årligen för samtlig personal!
Ja Nej