Säljutbildning

Precis som i utbildningen "Att agera inför grupp" känner deltagaren sina starka sidor och vet hur man förbättrar de mindre starka i den personliga framställ-ningenoch försäljningsarbetet..

Säljutbildning

Se även Agera inför grupp»

SÄLJUTBILDNING ger deltagarna den säkerhet, kompetens och de färdigheter som krävs för att genomföra en kvalificerad kund/prospektsbearbetning. Detta kommer att ge en positiv effekt på de kort- och långsiktiga säljresultaten.

SYFTET med utbildningen är att säljarna ska bli effektivare i säljarbetet. Utbildningen ger en stabil grund att stå på för att bli framgångsrik.

MÖTESBOKNING

Ligger du efter med försäljningen?
Vill du bli effektivare i kontaktskapande arbete? Antalet kundkontakter ökar dina intäkter.

Vi erbjuder träning i att boka och genomföra nybesök. Genomförs enskilt eller i grupp.

Ladda ner information om aktiv säljutbildning "Bli bästa säljare" >>

Kontakta mig idag!