Personlig effektivitet

GeoPro AB i Jönköping har haft PEP® utbildning

" Effektivitet är nyckelord hos oss. Vår struktur för mappar, eget och gemensamt material fungerar alldeles utmärkt.
Med veckoplaneringen hinner vi bättre med det som vi planerat att göra under arbetstiden och har mindre övertid.
Vi får mera gjort med PEP "

Stefan Klingberg, vd

GeoPro AB hanterar många uppdrag inom täktplanering, mark, miljö och vatten.
Fr v Sofia Ellergård, Robert Wedmo, Stefan Klingberg och Oskar Karlsson.

Ann har gått på PEP® kurs hos VänerEnergi AB

Ann Claesson, kundstödsansvarig: Vi har många kunder och kundfrågor att hantera dagligen och då krävs det att rätt saker blir gjorda i tid.

- Att kontinuerligt rensa i pappersflödet är ett måste ...fortsätter Ann och att dagligen ta makten över datorns inkorg så den är tom när jag lämnar kontoret. PEP-kursen ger oss flera värdefulla "kickar", ex. att använda den elektroniska kalendern som ett verkligt planeringsredskap och dela ut den till arbetskamraterna. Kontakta Christer Sandin, tel. 0705-283 657 eller via kontaktinfo här på hemsidan.