Kvalitetsledning TSR

Tolkförmedlingar kvalitetssäkrar

Flera av Tolkservicerådets förmedlingar har nu infört FR2000 verksamhetsledningssystem. FR2000 hjälper tolkförmedlingarna att kvalitetssäkra verksamheten ytterligare. Tolkservicerådet (TSR) bildades 1996 för att åstadkomma en kvalitetsutveckling, bättre effektivitet och ökad rättssäkerhet inom tolkförmedlingsverksamheten. Organisationen fungerar idag som ett samverkansforum för språktolkservice och har 20 anslutna förmedlingar.

Fr v: Khawla Ibrahim, Helsingborg, Janni Lohse, Lund och Nina Afram-Arhov, Växjö har nu färdigställt arbetet med sina ledningssystem och fått sina certifikat. Inom tolkservicerådet finns idag flera förmedlingar som redan är certifierade enligt FR2000. Att andra TSR-förmedlingar nu inför FR2000 verksamhetsledningssystem ses som mycket positivt. – Verksamhetsledningssystemet FR2000 är ett sätt för oss att säkerställa god kvalitet samtidigt som vi arbetar med ständiga förbättringar, säger Caroline Balkstedt, Tolkservicerådets ordförande. – På sikt är förhoppningen är att fler förmedlingar ska ansluta sig, fortsätter hon. För att säkerställa att verksamhetsledningssystemet uppfyller branschspecifika krav har Tolkservicerådet valt att ansöka om att kravstandarden kompletteras med ett så kallat tilläggskrav. – Tilläggskravet är ett bra sätt för oss att säkerställa att det i verksamhetsledningssystemen tas hänsyn till sådant som är unikt för just vår bransch, säger Caroline Balkstedt, ordförande i TSR. – Det känns positivt att möjligheten till branschanpassning finns, avslutar hon.