Diplomerade internrevisorer

Utbildning för internrevisorer!

Innehåller: Dag 1 Delkrav i standarden FR2000 Dag 2 Revisionsteknik Etik och moral vid revision Praktiska revisionsövningar - Redovisning av revisionsövningar och prov. Summering, kursutvärdering och diplom. Utbildningen är grundläggande och fokuserar främst på revisionsteknik och är uppbyggd enl. standarden ISO 19011.                      

Fjorton engagerade deltagare på Internrevisorsutbildning. Ledare: Christer Sandin och Torbjörn Johansson.