5s-The Toyota Way

5s bidrar till att göra problem synliga i fabriker, lager och på kontor. När det blir lätt att se vad som hör till en arbetsplats och hur uppgiften ska utföras, blir det också lätt att se om den görs på rätt sätt och hur man kan minska slöseriet.

5s är ett välkommet program när företaget/organisationen inför
ett ledningssystem i verksamheten.

Presentationsteknik

KONTROLLERA VISUELLT SÅ ATT INGA
PROBLEM FÖRBLIR DOLDA

5s utvecklades i Japan. Ett program med fem slags åtgärder för att eliminera slöseri som bidrar till misstag, defekter och skador på arbetsplatsen. 5s, en metod för att skapa effektivare arbetsplatser och samtidigt minska stressen.

1. Sortera (Seiri). Gå igenom det du har på arbetsplatsen. Behåll det du behöver. Gör dig av med allt du inte behöver.

2. Strukturera (Seiton) och få ordning. Se till att det finns en plats för allt och allt på sin plats.

3. Städa (Seiso). Håll rent. Rengöringen blir en granskning som blottlägger förhållanden som avviker från det normala och som kan orsaka kvalitetsbrister eller maskinhaverier.

4. Standardisera (Seiketsu). Utveckla system och metoder för att upprätthålla och övervaka steg 1-3.

5. Självdisciplin (Shitsuke). Att hålla arbetsplatsen i ordning är en löpande process av ständiga förbättringar.